نحوه مرجوع نمودن

اگر شما به هر دلیلی از عینکی که از ما خریده اید راضی نیستید نگران نباشید با ما تماس بگیرید و قصد خود برای مرجوع نمودن فریم را به ما اطلاع دهید اگر شما همین امروز فریم عینک خود را دریافت نموده اید حداکثر دوازده ساعت فرصت دارید در خواست خود برای مرجوع نمودن را به ما اطلاع دهید پس از اطلاع دادن به ما حالا شما هفت روز فرصت دارید تا فریم دریافتی را برای ما ارسال نمایید . توجه:در صورت وارد آمدن هرگونه آسیب یا صدمه به فریم و یا مراقبت نادرست از آن امکان مرجوع وجود نخواهد داشت